Værkstedsgruppen RUM er Hillerød kommunes værkstedstilbud til professionelle kunstnere eller personer, der er målrettet mod at blive professionelle. Kunstnerne lejer pladserne af kommune, og der indgås to-årig lejekontrakt med Hillerød kommune. Kunstnerne skal være bosiddende i Hillerød kommune.

Der er tre mindre lokaler til 3 kunstnere og et stort fælles lokale til 4 kunstnere. Det store lokale udgør også et område til fælles brug. Køkken, skyllerum samt depot er også fælles.
Det indre vedligehold af lokalerne påhviler lejerne.

  • Værkstedsgruppen RUMs kunstnere er enten fælles eller enkeltvis involveret i:

  • mindst to årlige arrangementer rettet mod borgere i Hillerød Kommune

  • udstillingsaktivitet lokalet, nationalt eller globalt


Værkstedet har ikke faste åbningstider, men åbner gerne ved henvendelse til den enkelte kunstner eller kunstkoordinatoren. Såvel enkeltpersoner som kunstforeninger er velkomne efter aftale.url-2 thumb_VÆRKSTEDSGRUPPENgruppen  60x60 rum_1024