Fast værkstedsplads:
Nye ansøgere til et værksted skrives på en interesseliste. Når der er ledige plads indkaldes interesserede til en samtale. Ansøgeren skal ved samtalen fremvise dokumentation for kunstnerisk virksomhed, f.eks. fotos af arbejder/udstillinger/cv eller andet. Der vil ved udvælgelsen blive lagt vægt på den kunstneriske virksomhed, engagement i stedet og husets aktiviteter, samt sammensætning af gruppen. Ansøgeren skal være bosat i Hillerød kommune. Værkstedsgruppens medlemmer er forpligtede til jævnlig og vedholdende brug af faciliteterne..


Kunstkoordinatoren varetager opskrivning på interesseliste til pladserne Pt er der ingen ledige pladser

Kontakt:
Hanne Bang
Telefon 26394829
Hannebang444@gmail.com