Værkstedsgruppen RUM er Hillerød kommunes værkstedstilbud til professionelle kunstnere eller personer, der er målrettet mod at blive professionelle. Kunstnerne lejer pladserne af kommunen, og der indgås to-årig lejekontrakt med Hillerød kommune. Kunstnerne skal være bosiddende i Hillerød kommune.

Målet er at skabe et værkstedshus med et fælles forum hvor de enkelte kunstnere kan være til gensidig inspiration og støtte for hinanden i den daglige arbejdsproces.

Der er tre afgrænsede lokaler til 3 kunstnere og et stort fælles lokale til 4 kunstnere. Det store lokale udgør også et område til fælles brug. Køkken, skyllerum samt depot er også fælles.
Det indre vedligehold af lokalerne påhviler lejerne.

  • Værkstedsgruppen RUMs kunstnere er enten fælles eller enkeltvis involveret i:
  • mindst to årlige arrangementer rettet mod borgere i Hillerød Kommune
  • udstillingsaktivitet lokalt, nationalt eller globalt

Værkstedet har ikke faste åbningstider, men åbner gerne ved henvendelse til den enkelte kunstner eller kunstkoordinatoren. Såvel enkeltpersoner som kunstforeninger er velkomne efter aftale.

I øjeblikket lejer følgende kunstnere en værkstedsplads i Kunsthus 8:

Hanne Bang hannebang.com hannebang-art.dk
Lise Munksgaard
Iben Jakobsen trashandtreasure.dk
Merete Eliassen Kunstrunden.dk
Majbrit Nielsen majbritnielsen.dk
Anne Kromann
Tomas Brinkbæk
thumb_VÆRKSTEDSGRUPPENgruppen  60x60 rum_1024