Hildur er en kunstnersammenslutning for amatørkunstnere.
Foreningen rummer ca. 25 medlemmer. Medlemmerne er primært malere – der optages medlemmer fra Hillerød og andre kommuner. Ansøgning om medlemskab sendes til foreningens formand.
Foreningen har to lokaler til fælles brug for medlemmerne. Medlemmer kan bruge lokalerne døgnet rundt. Hildur deler køkken og skyllerum med værkstedsgruppen RUM. Foreningen råder over en relativ begrænset plads til opbevaring af personlige redskaber.
Foreningen har en bestyrelse og afholder en årlig generalforsamling.